sarga figyelmezteto jelzes hasznalata

Újabb fejezethez érkeztünk a polgárőrök sárga figyelmeztető jelzésének témakörében, ugyanis megkaptuk a Belügyminisztérium Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárságának jogi értelmezését és iránymutatását a „polgárőri szolgálat ellátása során igénybe vett gépjárműre felhelyezett figyelmeztető jelzést adó készülék használatának szabályairól.”

Kép

Mint ismeretes, nagy port kavart polgárőr berkekben, hogy augusztus végén módosították a KRESZ-t. Ennek az egyik pontjában meghatározták, hogy kinek, mikor és hol kell a figyelmeztető jelzést adó berendezését – köznyelven a sárga villogót működtetni. Az új módosítás értelmében a polgárőröknek a közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben kell használnia a figyelmeztető jelzést.

Többen ezt úgy értelmezték, hogy szinte állandóan villognia kellene a sárga fényjelzésnek, sőt egyesek – ebből adódóan – már kötelező tartozéknak is hitték.

A dr. Magyariné dr. Nagy Edit nevével fémjelzett Szabályozási és Koordinációs Helyettes Államtitkárság megküldte a jogi értelmezést, melyben rávilágított az alábbiakra:

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a polgárőrök a polgárőri szolgálat ellátása során használt járműre – hatósági engedély nélkül – figyelmeztető jelzést adó készüléket helyezzenek fel. Csak mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést adó készülék használható, amelyet az adott feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a járműre felhelyezni. E rendelet 11. § (4) bekezdése azt is kimondja, hogy a figyelmeztető jelzést adó készülék azon a járművön használható, amelyet a polgárőr szervezet a készülékhez rendszeresített indítási naplóban meghatározott.

Ugyanakkor a KRESZ, vagyis a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 50. § (1) bekezdés j) pontja értelmében a jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni kell a közterületi polgárőri szolgálat ellátása során e tevékenységet végző járművön a feladat végzése közben.

Ezek tükrében az államtitkár szerint, a polgárőri feladat ellátása során:

nem kötelező a gépjárműre figyelmeztető jelzést adó készüléket felhelyezni, a polgárőr maga dönti el, hogy kíván-e élni ezen jogosultságával,
ha a polgárőr figyelmeztető jelzést adó készülék használata mellett dönt, a feladat végrehajtásának megkezdése előtt mobil eszközt helyezhet fel a gépjárműre, melyet a feladat befejezését követően el kell távolítania,
amennyiben a polgárőr a figyelmeztető jelzést adó készüléket a feladat ellátása érdekében a gépjárműre felhelyezte, azt a tevékenység végzése alatt működtetnie kell.

Tehát a rendelkezés nem azt mondja, hogy a járműnek kötelező felszerelése a sárga villogó lámpa, vagy azt, hogy az INDOKOLT ESETEN KÍVÜL MINDIG ki kell helyezni, hanem a birtokviszonyból csak az következik, hogy ha van ilyen sárga villogó lámpája a járműnek, jelen esetet tekintve, ha azt kihelyezték (mert csak a mobil eszköz a megengedett, de az sem kötelező!), csak akkor kell működtetni.

Semmilyen jogszabály nem írja elő – és főleg a Polgárőr törvény nem, – hogy a polgárőr szolgálatot gépkocsival csak a figyelmeztető jelzést adó berendezéssel együtt lehet ellátni.

Éppen ezért az IRM rendelet is csak a MOBIL eszközt engedi meg, “amelyet az adott feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a járműre felhelyezni”, tehát csak indokolt esetben szabad kihelyezni (persze akkor már a KRESZ szerint működtetni kell).

Röviden megfogalmazva: ha valaki akar, használhat sárga villogót, igaz, akkor működtetnie kell. Viszont ha nem használja, akkor működés nélkül nem lehet fent, tehát vegye le.